2013 m. gegužės 22 d., trečiadienis

Pidorastus vulgaris. Kada atsiras europiečių bažnyčia?   Turbūt daugelis naujienose girdėjo apie pastoviai žudomus, prievartaujamus ir engiamus Egipto Krikščionis Koptus? Bet tikrai ne daugelis žino, kad būtent Koptai yra tikrieji, senieji Egipto gyventojai. Galingą faraonų civilizaciją sukūrusios tautos palikuonys. Pats pavadinimas KOPTAS, senąją Graikų kalba (ją tais laikais vartojo visas civilizuotas pasaulis) reiškia Egiptietis.

   Koptai per ilgus amžius išlaikė, lengvai iš senovės piešinių atpažįstamus, faraonų tautos veido bruožus. Jie šviesiaodžiai, didelėmis europietiškomis akimis.

   Koptai labai griežtai saugo savo kraujo grynumą ir į žmonas ima tik koptes arba europietes. Susituokia jie tik kartą ir tik bažnyčioje. Valstybinės vestuvės ir skyrybos koptų visuomenėje nepripažįstami. Krikščionybės jie laikosi neįtikėtinai ištvermingai, nors dauguma šiuolaikinio Egipto žmonių ir visa valdžia yra islamistai.

   Koptų kalbą mokslininkai sėkmingai naudoja senųjų Egipto papirusų iššifravimui, nes būtent ši kalba išlaikė savyje daugelį faraonų laikų kalbos elementų. Būtent koptų krikščioniškoje tradicijoje (3-4 amžiuje) atsirado vienuolynai, kurie dabar yra neatskiriama tikrųjų Kristaus bendruomenių savasties dalis. Jų bažnytinė tarnystė yra labai panaši į Lietuvos sentikių tarnavimą. Vienu žodžiu, Koptus tikrai lengvai atskirti nuo kitų šiuolaikinio Egipto gyventojų (panašiai kaip Briuselyje lengvai atskirti negausiai ten išlikusius belgus).

     Musulmonai arabai yra atėjūnai tose žemėse. Jie ne tik atsikėlė ten gyventi, bet ir per prievarta sumusulmonino milijonus Koptų. Įdomiausia, kad sumusulmoninti buvę koptai tampa dar aršesniais arabais musulmonais nei patys arabai, todėl aršiai nekenčia savo protėvių tautos žmonių (lygiai taip pat kaip ir prievarta polonizuoti milijonai lietuvių dabartinės dirbtinos Lenkijos valstybės teritorijoje ir Vilniaus krašte). Šiuo metu Koptų visoje savo protėvių šalyje beliko tik apie 10 proc. (atkreipkite dėmesį į analogiją senosios didžios Lietuvos teritorijoje. Čia dabar yra  4milijonų dirbtinų „lenkų“ ir nepilni 4 milijonai Lietuvių. Skirtumas tik tas, kad Koptams mažiau pasisekė istorijoje nei Lietuviams, nes Lietuviams vis dėl to pavyko mažame savo valstybės lopinėlyje  įkurti atskirą  valstybę nežiūrint į besitęsiančias mentalines  atakas kurias iki šiol rengia, per šimtmečius totalios polonizacijos sumankurtinti, mūsų kraujo broliai “gryni poliakai” a lia Pilsudskis)

   Visi Koptai yra krikščionys. Kai tik koptas nustoja būti krikščionimi, jis nustoja būti koptu.

   Prieš kelis metus beveik visa subedievėjusi Lietuvos žiniasklaida džiugiai pranešė, kad jau trečdalis Danijos vyriausybės narių netiki Dievu. Naujiena buvo pateikta taip, lyg žmonės pradėjo vis labiau protauti. Lyg Europa eina į priekį palikdama „viduramžių prietarus“.  Akliems bedieviams nedašunta, kad senosios Europos gerovė ligi šiol vis dar laikosi TIK ant tų DVIEJŲ TREČDALIŲ likusių su Kristumi. Tiktai tai, kad daugumoje Europos valdžia vis dar Krikščionių rankose, čia yra gerovė visiems (ir mums Krikščionims ir nekrikštams ir kitų dievų išpažinėjams). Kai tiktai neomarksitai pasieks tikslą, sunaikins šeimas paversdami jas „pidorastus vulgaris“ - paprastųjų pidorastų (nemaišyti su gėjais) tragikomiška parodija, tuomet  Kristaus mokinių labai greitai liks mažiau nei pusė ir mes likusieji savo žemėje pavirsime  koptais, o Europa taps naujuoju Egiptu. Visus krikščionis naujajame Kalifate vadins tiesiog laikinai užsilikusiais europiečiais, o mūsų bažnyčia vadins tiesiog europiečių bažnyčia (neskirstydami į konfesijas).

p.s. Ar mes galime ką nors padaryti? Be abejo taip!!! Jeigu Dievas su mumis tai kas gi prieš mus? Prisiminkite ko mus mokė Pats Kristus. Užsidarykime kiekvienas savo kambarėlyje, išpažinkime savo nuodėmes Dievui, atgailaukime dėl savo atsimetimo, atsiverskime nuo tuščio bedieviško kvailumo ir melskimės prašydami duoti supratimą koks mano asmeninis kelias šioje nesibaigiančioje kovoje tarp blogio ir gėrio, tarp tamsos ir šviesos.  Nors mes žinome aiškiai, kad viskas (ir tamsa ir šviesa) priklauso Dievui ir viskas yra Jo kūrinys (Aš sužeidžiu, Aš ir pagydau), bet mes esame būtent šviesos pusėje, nes mūsų Dievas yra Gėris, Meilė ir Šviesa. Tik tie kas atsitraukia nuo Jo, tarnauja blogiui, neapykantai ir tamsai.

    Visada prisiminkite Broliai, svarbiausia nebūkite DRUNGNAIS (nei šiokiais nei tokiais), nes būtent tokie bus išspjauti.

Su meilę ir rūpesčiu
Esavičius

1 komentaras:

  1. Koptowie też są litwackiego pochodzenia!! Karramba zawsze to podejrzewałem, przecież starożytny Egipt założyli Starolitwini co można poznać po charakterystycznych, tradycyjnych dla litwackiej architektury budowlach jakimi są starolitewskie piramidy. Litwacy są ponadto jedynym orginalnym narodem w Euroazii i Oceanii a wszysrkie inne narody są sztuczne a już w szczególności ci marni Polacy którzy są bardziej sztuczni od plastiku. Autorze uważaj co zażywasz bo strasznie ci mózg zryło.

    AtsakytiPanaikinti