2019 m. birželio 16 d., sekmadienis

Ar galima prašyti, kad brolis krikščionis už tave pasimelstų? Be abejo taip! O jeigu jis jau mirė pasauliui ir iškeliavo pas Viešpatį, ar tada jau negalima?

    Kristaus mokiniui visada reikia prisiminti, kad Jėzaus Kristaus Visuotinį surinkimą sudaro dvi dalys. Pas Kristų danguje jau esantys šventieji ir pasaulyje vis dar kovojantys surinkimo nariai. Visa šita bendrija yra vadinama Jėzaus Kristaus Visuotinis surinkimas. Mes privalome išpažinti savo tikėjimą ir melstis vieni už kitus, kaip už gyvus taip ir už mirusiuosius (esančius ne šiame pasaulyje). Dievas yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Jis yra ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas, nes Jam visi yra gyvi, o jei visi gyvi, tai mes ir meldžiamės vienas už kitą.

  Tie kas nepripažysta to jog pas Kristų esantys mūsų broliai yra gyvi Dievui ir to, kad jie taip pat gali už mus melstis, tie atmeta Kristaus tikėjimą ir nėra krikščionys. Tai atskalūnai einantys į pražūtį, jų viltis yra šiame pasaulyje. Nei vienas atskalūnas, nei tie kas juos seka ne bus išgelbėti, Jie turi atgailauti ir gręžtis į Tikrąjį tikėjimą.

Štai toks yra krikščioniškas tikėjimo išpažinimas:

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.
Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;  gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo.

Amen.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą