2017 m. spalio 24 d., antradienis

Šešiakampė žvaigždė. Ar tikrai tai žydų tautos simbolis?   Kodėl šiuo metu yra toks aršus Lietuvos simbolių puolimas, pav. bandymas vietoj mūsų tautos garbės, istorijos ir pergalių simbolio Vyčio, pastatyti dar vieną "modernistinį" vamzdį, subjaurojant ir karikatūrizuojant Vyčio atvaizdą? Atsakymas akivaizdus. Tauta nežinanti istorijos, neturi ateities. Visokių mūsų tautos paleistuvių pastangomis, jau dabar Lietuviškose istorijos vadovėliuose Lietuvos galios simbolis, Monarchas, Didžiosios lietuvių imperijos valdovas Vytautas Didysis, yra nustumtas kažkur į mokymo paraštes. Jums tai nekelia klausimų, kokia jaunoji karta yra ruošiama? Pagal mūsų viešosios erdvės diskusijų apimtis, matau jog nekelia. Hitleris yra pasakęs: "Atiduokite man mokyklas ir po dešimties metų aš valdysiu valstybę". Kieno rankose yra mūsų mokyklos ir kultūros politika? Manau tik visiškas "elfas" arba beprotis nemato, kas darosi mūsų žemėse. Tai tiesiog totalus, kelis šimtmečius  vykdomas teritorijos valymas, nuo ten gyvenančios populiacijos, sudarant neįmanomas gyvenimui sąlygas. Tokioje santvarkoje gali išlikti tik bebalsės melžiamos karvės ir uoliai tarnaujantys, bandą prižiūrintys šunys.

   Kelis šimtmečius, gabalas po gabalo, mūsų gyvenamasis arealas yra pjaustomas ir toje teritorijoje yra sukuriama totali istorijos iškraipymo ir gyvuliu dresiravimo "švietimo" sistema. "Strakliok pagal skanduotes ir mažiau galvok". Trockio suformuluotas permanentinės (besitęsiančios) revoliucijos principas, "mokytis visą gyvenimą", tiksliau mokyti melžiamas karves ir sarginius šunis visą gyvenimą klausytis šeimininkų. Mūsų vaikučius pradeda dresiruoti vis jaunesnio amžiaus ir vis brutualesniais metodais. Pasižiūrėkite į Europos žemėlapį. "Skaldyk ir valdyk" principas jums prieš akis. Kiek visokių negrabiai nukandžiotų gabaliukų.

   Tai, kaip kuriamos naujos "tautos", jūs galite realiu laiku stebėti taip vadinamos Juodkalnijos pavyzdžiu. Ten gyvenantys serbai, mokyklų ir lingvistų pagalba daromi kažkokiais juodkalniečiais. Nors jų kalba, nuo kitų serbų skiriasi mažiau nei Šiauliečių ir Panevežiečių.

   Pirmas žingsnis sukuriant "bebalsių gyvulių aptvaro" tautą, tai išskirtinumo įdiegimas. Gerai tai matoma Ukrainoje, kur rusai Vladimirai tampa kažkokiais Volodimirais, o Sergėjai, Sehyjais ir jie dar šiomis šunų "klichkomis" didžiuojasi. Tas pats vakaruose. Prancūzai Belgijoje, tampa Volonais, o Olandai Flandrais. Viskas tarnauja tik vienam tikslui, kuo labiau visus mus suskaldyti. Bet skaldant turi būti kažkokia grupė žmonių, kuri gyventu visose tose skaldomuose gabaluose, būtų virš viso to "naujapatriotinio kliedesio" ir tai įdėmiai kontroliuotų, turėdama iš to naudos.

   Pristatau jums Karaliaus tarnus.

   Viduramžiuose mūsų žemėse gyvenatys žydai turėjo labai įdomų statusą. Jie buvo "Karaliaus tarnai", todėl žemesnio rango feodalai neturėjo teisės jų teisti. Pamenate Apaštalo Pauliaus „Aš stoviu prieš Ciesoriaus teismą ir ten privalau būti teisiamas" į tai žydų žemių valdytojas Festas atsakė "Šaukiesi Ciesoriaus eisi pas Ciesorių". Būtent ši Apaštalo Pauliaus, kaip Romos piliečio, išskirtinė padėtis ir privilegiją buvo pas visus viduramžio žydus, visose mūsų žemėse. Visos geriausių miestų dalys ir verslai buvo jiems atiduoti kaip privilegija. Keturioliktame amžiuje, Prahoje, kurioje buvo labai didelė žydų bendruomenė, kilo konfliktas tarp žydų ir ten gyvenančių lietuvių (tada čekija dar buvo senosios Lietuvos dalis) municipaliteto. Buvo kreiptasi į Šventosios Romos, Germanų nacijos Imperatorių. Imperatorius apgynė Prahos žydus ir šio savo sprendimo patvirtinimui suteikė jiems teisę naudotis savo asmeninio Imperatoriškojo Herbo dalimi, šešiakampe Beatliejaus žvaigžde. Nuo to laiko visos žydų bendruomenės perėmė šį išskirtinumo ir karališkos apsaugos simbolį, kuris su laiku klaidingai buvo pradėtas traktuoti, kaip visų žydų simbolis "Dovydo žvaigždė".

  Iš esmės dėl tokio keisto istorinio vingio visi žydai, nešiojantys šešiakampes žvaigždes, nesąmoningai liūdija Beatliejuje gimusio Jėzaus, Mesijo atėjimą. Bet aš dabar ne apie tai. Tiesiog Visagalio Dievo atsisakę žydai, būdami išskirtinai protingais žmonėmis pamatė, kad virš jų yra tik monarchas, o po jais visi kiti, todėl tiesiog priėmė vinintelį, jų supratimu teisingą sprendimą, pradėjo naikinti mūsų monarchijas. Pradžioje labai brutualiai ir krauju - Rusijoje, vėliau Vokietijoje. Rusijoje iškart, vadovaujantis Tora, padalino savo žemes į 12 dalių. Pamenate, kad CCCP pačioje pradžioje buvo sudarytas iš 12 taip vadinaų "respublikų" (tik vėliau, kuomet žydai Stalino rankomis, nebeteko absoliučios valdžios, 1940 metais CCCP prijungė dar tris "respublikas").  Kiekvienai giminei buvo numatyta po vieną gabalą "respubliką", ne daugiau ne mažiau, nors tautų buvusioje Rusijos imperijoje buvo virš šimto. Viskas daroma nuosekliai, laikantis įstatymo. Didesnei Izraelio giminei, daugiau žemių, mažesnei mažiau. Bet tas CCCP eksperimentas nepavyko nes jie ten neišlaikė ABSOLIUČIOS VALDŽIOS. Todėl buvo nutarta pasinaudojus "permanentinės revoliucijos" principu ir "mokymosi visą gyvenimą" smegenų plovimo technologija, sunaikintos Germanų Monachijos gabaluose įkurti naują CCCP - Europos sąjungą. Taip pat griežtai vadovaujantis Senojo Testamento įstatymu padalinat į 12 bankininkų kontroliuojamų dalių. Pažvelkite į EU vėliavą ir paskaičiuokite žvaigždes. Visos naujai prijungtos teritorijos (tame tarpe ir Lietuva) yra tiesiog pereinamo laikotarpio valomos žemės, pajungtos tam tikrai giminei. Šis projektas taip pat stringa ir pagrindinis kliuvinys yra vis dar gyvuojanti vienintelė baltųjų žmonių TIKRA ABSOLIUTI Monarchija - Britanija. Būtent į jos sunaikinimą yra nukreipti visi naujojo CCCP (EU) intelektualiniai ginklai. Žingsnis po žingsnio ją silpninant ir ruošiant pilnam sunaikinimui, jau dabar Britanijos mokyklose nebeišgisi apie senovės Britų karių šlovę, tai tapo "nebeaktualu". Atkreipkite dėmesį, jog visa Rusijos žiniasklaida (kurią kaip ir JAV kontroliuoja žydų korporacijos) ir mokyklos, intensyviai plauna smegenis rusams, jog tai Anglosaksai yra pagrindinė visų Rusijos problemų priežastis. O vakaruose, jie intensyviai demonizuoja Rusiją. Netikite manimi jog tai tiesiog kiršinimas ruošiant dar vienas žudynes, tuomet prisiminkime Šv. Raštą kaip veikia žydų politika jiems neįtinkančių asmenų atžvilgiu: Apaštalų Darbai 13.50 "Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių." Apaštalų darbai 14.19 "Iš Antiochijos ir Ikonijaus atvykę žydai sukurstė žmones, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikę jį mirusiu.". Apaštalų darbai 17.5 "Žydus pagavo pavydas. Surinkę iš gatvės piktų žmonių, jie sukurstė minią ir sukėlė mieste sąmyšį. Paskui patraukė prie Jãsono namų ir ten ėmė ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išduoti minios teismui." Apaštalų darbai 21. 27 "Toms septynioms dienoms baigiantis, Azijos žydai, pastebėję Paulių šventykloje, sukurstė visą minią ir, nutvėrę jį,...". Evangelija pagal Morkų 15. 11 "Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmones reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą.". Evangelija pagal Matą 27. 20 "Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmones, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų." ir t.t.

  Tai va. Mūsų teritorija yra pajungta Skandinavijos gabalą kontroliuojančios giminės bankininkų Valenbergų grupei. Kaip mes turime elgtis šioje istorinėje atkarpoje, kad Lietuva išliktų? Labai paprastai, žinoti kas dedasi ir veikti kiekvienam taip kaip jam pataria jo sąžinė, nes žinoti kas dedasi, tai jau pusė darbo, visos musų tautą užgulusios permanentinės tragedijos išvengimui. Ir nebijokite šešiakampės žvaigždės, ji yra Žmonijos Gelbėtojo Jėzaus Kristaus simbolis. Jis Tikras Gyvas Dievas kuris yra MEILĖ, todėl savo simbolį, jis padarė net savo mirtinų priešų apsaugos ženklu.

  Prisiminkite Jo mokymą:  Mylėk savo priešą, melskis už jį. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą