2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

Pirma psalmėLaimingas, kas atmeta nedorėlių patarimą,
kas neina nusidėjėlių keliu
ir nebendrauja su pašaipūnais,
2 bet VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi
ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį.
3 Jis yra lyg medis,
pasodintas prie tekančio vandens,
duodantis vaisių laikui atėjus,
tas kurio lapai nevysta.
{Ką tik daro, jam sekasi.}

4 Ne taip su nedorėliais, ne taip, –
jie kaip vėjo blaškomi pelai!
5 Užtat nedorėliai Teisme neatsilaikys
nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje,
6 nes VIEŠPATS globoja teisiųjų kelią,
nedorėlių kelias į pražūtį veda.Siūlau įsiskaityti į dar vieną šiandien atsitiktinai parinktą Biblijos vietą. 

Prisiminkite ką Apaštalas Paulius rašė Hebrajams: Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

Perskaitykite kelis kartus šią psalmę savyje ir tegul Jėzus Kristus atveria jums protą raštams suprasti, kad nebūtumėte kaip kvailiai kurie užsikietina ir dėl to pražūsta.


Su meilę ir rūpesčiu broliai
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą