2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis

Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.Jėzus Kristus perspėjo Savo tarnus:

„Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'. Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!'  Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du'. Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo'. Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis.Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes.

Ten bus verksmas ir dantų griežimas“. (Mat 14-30)

Talentas, šiame palyginime, yra piniginis matas. Tais laikais galejo būti talentas aukso arba talentas sidabro. Jo svoris būdavo nuo 25 ik 50 kg.

 Nėra nei vieno žmogaus pasaulyje kuris neturėtų kokio nors talento, bet dažniausiai šis talentas yra užkasamas į pasulietinio racionalumo, melo, pasaulietinio išsilavinimo, baimės, klaidingos tolerancijos, korektiškumo, mados, geismų ir kas svarbiausia TINGINYSTĖS duobę. Talentas esantis tavyje yra vertybė ir tai ne tavo nuosavybė, todėl elgtis su juo reikia atitinkamai. Kuomet ateis Kristus savo šlovėje, tu negalėsi pasiteisinti, jog nenaudojai savo talento, nes pasidavei pasaulietinei kvailystei, todėl jį užkasei ir dabar sakai: "še Viešpatie imkis kas tavo", po tokio atsakymo bus tik verksmas ir dantų griežimas.

Jei esi užkasęs savo talentą ir dabar gyveni beskonį gyvenimą kurio nekenti, bet dėl racionalių priežasčių (nesvarbu kokių) bijai ką nors keisti, bet tikrai nori, kad tas pasikeitimas įvyktu, tuomet užsidaryk savo kambarėlyje, atsiklaupk prieš Jėzų Kristų ir garsiai pasimelsk, kad Jis tau padėtu atkasti tavo talentą ir paleisti jį į apyvartą. Atiduok viską į Jo rankas ir tu tikrai labai greitai pamatysi jog tavo talentas bus paleistas į apyvartą ir tu iš jo gausi dideles palūkanas, kurias laikų pabaigoje galėsi atsinešti su savim pas Visatos Šeimininką ir būti Jo džiaugsme. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą