2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Kas yra mirtina nuodėmė?
  „Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.“

   Šventająme Rašte, Jono 3 laiške mes matome, kad kalbama apie vieną nuodėmę iki mirčiai 

"...Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją..."

    Daugelis girdėjo ape 7 "mirtinas" nuodėmes. Godumas, išdidumas (puikybė), apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas ir tingumas. Po Dantės Alegieri "Dieviškosios komedijos" jos tapo vos ne dogma, tikėjimo reikalais mažai besidomintiems žmonėms. Bet visos šios nuodėmės yra atleistinos, jei žmogus atgailauja.

 Yra tik VIENA VIENINTELĖ NUODĖMĖ kuri ne bus atleista. 

   "Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista." 

   Šventoji Dvasia jau kelis tūkstantmečius liūdija apie Jėzų Kristų, Viengimį Dievo Dangaus ir žemės Sutvėrėjo Sūnų.

   "Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė“.

 VIENINTELĖ NUODĖMĖ IKI MIRČIAI YRA NETIKĖJIMAS JĖZUMI KRISTUMI, dėl viso kito atgailauk, melsk Dievo Jėzaus Kristaus vardu ir tau bus atleista, nesvarbu kokia nuodėmė tave slegia. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą