2017 m. sausio 18 d., trečiadienis

Saliamono išmintis: Veltui tiesi tinklą jei paukštis tai mato.     Mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymo, neatmesk savo motinos žodžių. Jie bus tavo galvai grakštus vainikas, karoliai tavo kaklui. Mano vaike, jei tave nusidėjėliai viliotų, neklausyk. Jei sakytų: „Eikš su mumis, surenkime kruvinas pasalas, spęskime juokais spąstus nekaltiems! Prarykime juos gyvus, kaip daro Šeolas, žydint gyvenimui, tarsi žengiančius į duobę. Pasiimsime visokių brangių daiktų, prisikrausime savo namus grobio. Susiek savo likimą su mumis, visi turėsime vieną bendrą piniginę!“ Mano vaike, nesileisk į kelią su jais, nekelk kojos į jų takus, nes jų kojos bėga į pikta, jie skuba kraujo išlieti. Juk veltui skleistum tinklą, kai paukštis tai mato, tačiau jie rengia sau kruvinas pasalas, spendžia spąstus savo gyvasčiai! Toksai likimas visų gobšų, pasigviešusių neteisingos naudos; ji atima gyvastį žmogaus, kuris ją ima.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą