2012 m. gegužės 23 d., trečiadienis

Gavote labusai !!!    Šiaip informuotiems žmonėms ne paslaptis, kad Garliavos nusikaltime dalyvavę Vilniaus 2 - jo pulko "policininkai", tai tiesiog buvusi zekų (sulaikytųjų ir nuteistųjų) konvojavimo kuopa, kuri pagrinde suformuota iš niekur kitur nepritapusių Vilniaus apylinkių tuteišų. Kadangi tai dažniausiai silpnai Lietuviškai kalbantis kontingentas, kurio vienintelis tikslas pensija,  jie nuolankiai sutinka daryti bet kokias niekšybes, tuo labiau jei tos niekšybės yra nukreiptos prieš išsišokelius "labusus" (Lietuvius). Esu Vilnietis ir teko ne kartą privačioje apinkoje susidurti su šio margaspalvio "užsieniečių legiono" atstovais. Su vienu iš jų, mano buvusiu kaimynu, turėjau gan didelį konfliktą. Karta eidamas pro jo namą pamačiau kaip jis kabina didžiulę baltą apipešiotą varną ant savo namo sienos. Priėjęs paklausiau, kam jis šią varną kabina? Užsiutęs jis pradėjo rėkauti, kad čia jo mylimos tėvynės Lenkijos herbas. Tada aš paklausiau, o kokiai valstybei jis tarnauja, kieno uniformą nešioja ir kam davė priesaiką? Buvau išvadintas kvailiu, išgirdau, kad jis dirba už pinigus ir jam nusispjauti į "labasiatnia" (Lietuvą). Jis išrėkė, kad jei būtų koks konfliktas, numestų automatą ir kuo greičiau dumtų namo. Keisčiausia, kad pavardės ir vardai pas tuos tuteišus dabar nepriekaištingai Lietuviški, bet lietuviškos tapatybės nekenčianti, prisitaikeliškai/išdavikiška natūra, tokia pat radikaliai želigovskinė.

   Kartą skaičiau straipsnį apie tai, koks kontingentas 2-jo pasaulinio karo metu, žudė mūsų piliečius žydus Paneriuose. Ten buvo įdomus įstorinis pasakojimas apie vieną smogiką iš Vilniaus, gražia Lietuviška pavarde ir vardu. Savo parodymuose jis kalbėjo, kad nekenčia Lietuvių ir jam bjauru net kalbėti Lietuvių kalba, kurią privalo vartoti tarnaujant nacių okupuotos Lietuvos policijoje.

   Istorija kartojasi. Blogiausia, kad Lietuviai iš istorijos visiškai nesimoko. Vietoj to, kad imtis kardinalių reformų teisėsaugoje (policijoje, prokūratūroje, KGB/VSD ir teismuose) Lietuviai tiesiog apriori suteikė visai paveldėtai represinei okupacinei sovietinei sistemai "nepriklausomybę", neužduodami sau klausimo, nuo ko tapo nepriklausoma teisėsauga? Nuo mūsų kaip sociumo? Nepriklausoma nuo atsakomybės už savo nusikaltimus? Natūralu, kad buvusios komandinės sistemos sraigteliai pajutę, kad nebėra vienintelio juos drausminančio baubo - Maskvos, pradėjo vis daugiau išsigimti savo pasileidime. "Nepriklausomi teismai", "nepriklausoma prokuratūra", "nepriklausoma KGB (VSD)", "nepriklausoma policija", nuo ko jie nepriklausomi?

   Aišku buvo bandymai atskiesti šias struktūras naujais žmonėmis, bet kaip ir reikėjo tikėtis, jie arba tapo tokiais pat kaip ir buvusieji, arba buvo sutriuškinti ir suvirškinti kaip nepritapeliai prie sistemos.

   Visada mėgau stebėti žmonių tarpusavio santykių vingrius, pažinojau kai kurios naivius kaimietukus įsiliejusius į "nepriklausomą" naujai/seną Lietuvos teisėsaugą. Kaip ir visi kaimietukai, jie iš paskutiniųjų bandė pritapti prie senų represinės sistemos vilkų. O tie, be abejo "geranoriškai" padėdavo naujokams įsijungti į neviešą sistemos gyvavimo bendrabūvį. Atsakykite sau, po tokių "geranoriškų" neviešų mokymų kas ir kokiais principais kontroliuoja visą šią "nepriklausomą", Lietuvių likimus traiškančią, sistemą? Tik kvailys nesupras, tai senieji NKVD'istai, kuriems laisva Lietuva tai tik laikinas nesusipratimas. Tuo labiau, kad nevieši NKVD sisteminiai mokymai taip pat patvirtinami ir buvusioje milicijos praporščikų profkėje, nepriklausomybmečiu skambiai pasivadinusioje Mykolo Riomerio universitetu.

   O dabar, tiesiog pagalvokite, kodėl buvo būtinas toks viešas ir brutualus parodomasisi šturmas, ciniškai pasakant visiems kas šioje valstybėje šeimininkas? Ar žinote, kiek tokių stankūnaičių Lietuvoje? Juk visa slaptoji represinė sistema buvo pastatyta ant taip vadinamos "uogyčių" taktikos. Daugeliui to meto nomenklatūros bonzų buvo pakišamos, nuo vaikystės išugdytos, sysalų specialistės, tokiu būdu gaunant informaciją tiesiai iš miegamojo lovos. O jei nepavykdavo pakišti, tuomet būdavo suviliojamos reikiamų asmenų žmonos (tam tikslui irgi veikia paruošti berniukai, Lietuvoje tai matėme pav. Gatajavų dukters ir Kusaitės bylose), vėliau jas kompromituojanti medžiaga yra puikus įrankis paversti moterį informatore. Jei Stankūnaitė pralaimėtų ar įsivaizduojate kiek panašių bylų pasipiltų? Visi šie diktatūriniai įrankiai seni kaip pasaulis, tik keista viena, nejaugi mūsų politikai yra per daug (kaip čia gražiau pasakius) naivūs to nematydami ir nebandydami keisti, o gal jie tiesiog tapo šio monstro nuolankiais tarnais? Trečios galimybės nematau. Bet kokiu atveju "nepriklausomos" NKVDistinės sistemos įsigalėjimas nežada nieko gero Lietuvai.

  Kažkada seniai, kai buvau jaunas ir energingas, po privalomos tarnybos nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje išgirdau, kad Kariuomenės mokomasis centras Nemenčinėje ieško komendanto. Atėjau pas vadą (juo buvo kažkos buvęs zootechnikas), prisistačiau, parodžiau karinį bilietą ir tai, kad tarnaudamas baigiau skyrininkų mokyklą Visagine. Jis pradžioje lyg ir sutiko mane priimti, nusiuntė į Kaune buvusią kariuomenės medicinos komisiją, o vėliau priėmė kažkokį savo netarnavusį niekur giminaitį. Niekada nesitaikstydavau su akivaidžia neteisybę, todėl pasiprašiau į priėmimą pas kariuomenės vadą Kronkaitį. Išdėsčiau viską ir pasakiau, kad tokia kaimietukų šeimyninė ranga nedera su laisvos valstybės tarnybos kūrimu. Buvau išvadintas mieščioniu rusioku kuris nieko nesuvokia. Po kiek laiko tie raudonnosiai senosios sistemos vilkai suėdė ir patį Kronkaitį.

   Bet kaip sako mano giminaičiai Žemaičiai y tep kap y, nieko jau ne pakeisi.

 p.s.   Sokratas savo laiku lygino valstybe su žmogumi. Galva, kojos, rankos ir t.t. Tas pats palyginimas yra ir Šventajame Rašte, Bažnyčios sąvasties aprašime, t.y. rega, klausa ir t.t. Visi organai tampriai susiję tarpusavyje ir priklausomi vieni nuo kitų. Ranka negali pasakyti, kad jei aš ne koja tai aš nepriklausoma nuo viso kūno ir pan.. O dabar atkreipkite dėmesį, jog žmogaus organizme, vis dėl to būna (nors ir ne dažnai) nepriklausomi organai, tai PIKTYBINIAI AUGLIAI (vėžys). Jie čiulpia syvus iš organizmo visiškai nepriklausomai nuo kitų organų poreikių. Jei jų laiku neišpjauti, jie meta metastazes ir galiausiai sunaikina visą kūną. Lietuvoje šie augliai, dėl mūsų pačių apsileidimo ir merkantiliškumo, jau paskutinėje, "nebeoperabilioje", metastazes metančioje stadijoje, todėl kaip sakė mano brolis Kristuje Sigitas Tamkevičius apie Garliavos įvykius, vienintelė išeitis dabar melsti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų stebūklo.

Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą