2012 m. sausio 25 d., trečiadienis

Kur žiūri kiaulių teisių gynėjai ?!!
   Mūsų šlovingųjų kolūkiečių sienlaikraštis (buvusi "komsomolskaja pravda") eilinį kartą užsipuolė Lietuvos ūkininkus straipsnyje: "A.A.Kaušakio ūkyje badaujantys lietuviški žirgai priversti kanopomis iš po sniego rausti žolę". 

  Kaip įprasta po straipsniu mūsų labai išsilavinusi, baltarankė, kolchozų inteligencija nedelsiant paleido trydą:

 "Kaip baisu", "atimti vargšus gyvulėlius, o ūkininką į kalėjimą", "civilizuotoje šalyje užbauduotų ir atimtų viską", "skirkite baudas, biudžetas juk kiauras" ir pan. kliedesius.

   Ak jau tie mūsų kolchozų inteligentai. Kaip išdresiravo juos "šlovingoji sovdepija", taip jie ir suvokia aplinkinį pasaulį. Tada jie  "šviesųjį komunizmą" statė.  Patyliukais svajodami apie valdišką darbą kuriame nieko dirbti nereikėtų. Ir dabar jie ir jų nevykeliai palikuonys (kuriuos šlovingieji sovdepijos profesoriai dresiruoja pagal tą pačią programą) "civilizuotą pasaulį" stato, lygiai taip pat svajodami apie "valdišką darbą" kuriame jie galėtų dykinėti "iki smerties" .

   O dabar porą empyrinių pastebėjimų dėl civilizuoto pasaulio, į kurį aš kartu su šeima nuo šlovingųjų kolchoznikų valdymo pabėgau:

   Važiuoju Anglijoje keliu. Bjaurus oras, šlapdriba, sniegas. Atidarau langą ir tuoj pat mašinos saloną pripildo nežmoniškas tvaikas. Aš tik žvilkt į vieną pusę, žvilkt į kitą. Pasirodo plyname lauke, kokių kelių šimtų hektarų teritorijoje, palaidos kiaulės (apie tūkstantį) su kiauliukais knysinėjasi. Galvoju:  "Dieve tu mano, kur žiūri veterinarijos tarnyba?!!! Kur civilizuoto pasaulio kiaulių teisių gynėjai?? Kodėl į kalėjimą prie pat Londono kiaules ganančio ūkininko neikiša, už tyčiojimąsi iš gyvulėlių." Nei tau tvartų, nei gardų, plynas laukas ir daug šuns būdų pristatyta, iš kurių pailsėti nutarusių kiaulių pasturgaliai kyšo. Porą šėryklų lauko viduryje ir bačka (turbūt su vandeniu). Vaiksto sau kiaulelės po lauką žiemą/vasarą, knisinėjasi po žemę, sliekų ir visokių šaknų ieškodamos ir apie savo "grubiai pažeidžiamas teises" net nesusimąsto, pelną ūkininkui ir valstybei nešdamos. Jau tada pagalvojau: "Nėra ant jūsų, kapitalistai, mūsų šlovingosios sovdepijos veterinorių, aplinkosaugininkų ir kitokių (Sorošo ir Donskio priperėtų) visokio plauko visuomenininkų, "iki smerties" išlaikomų iš valstybės biudžeto. Greitai jie jums išaiškintu, kad kiaulės smirdi todėl turi būti du kartus į dieną plaunamos, joms turi būti pastatytos betoninės "bajorų kalvos" su atskirais kambariais relaksacijai, taip pat priverstų laikytis kitų, labai, labai svarbių kiaulių teisių. Ir dar priverstų kiaulių mėšlą nuo laukų surinkti idant "neterštų aplinkos ir gruntinių vandenų". Labai greitai jie atmuštų Anglams bet kokį norą ne tik, kad kiaules laikyti ir išviso bet ką savarankiškai (be kiaulių teisių gynėjų palaiminimo) daryti.  O tada kai niekas nebenorėtų tokioje idijotiškoje santvarkoje dirbti, "iki smerties" išlaikomieji pradėtų rėkauti, kad degraduojantys "runkeliai" nieko nesugeba, todėl reikia juos sukišti į lagerius ir priverstinai į darbus siųsti."


  
Nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Pusdurnis už šturvalo gali net ir nepaskandinamą laivą nuskandinti ("Costa Concordia" puikus pavyzdys), jokie išsilavinimai ir dresūros proto neprideda. O jei tų dresiruotų kolūkietiškų "profesionalų" devynios galybės valstybėje ir kiekvienas iš jų mūsų valstybės laivo šturvalą sukalioja taip kaip jo liguista fantazija šnibžda, tuomet normaliems žmonėms belieka skubiai evakuotis, nelaukiant kol laivas galutinai nuskes.

P.s. Džiugu, kad po straipsniu radau porą blaivių komentarų. Tai parodo, kad Lietuvoje dar yra blaivių galvų. Štai vienas iš komentarų:


Asmeniškai pažįstu, bendrauju. Arkliai laikomi natūraliomis lauko salygomis,nestovi priverstinai apšiktuose garduose,visad riebūs,ganyklų plotai neaprėpiami.Šieno,kuris atvežamas prie fermos-neėda kol gali rankioti žolę iš po sniego. Nematau problemos. O visokių bėdų bėdelių galima rasti betkokioje didelėje fermoje. Nemanau, kad žirgai labiau vertina blizgančias gardo dureles už galimybę gyventi laisvai. Jie nėra dirbami-motininės kumelės,nori užeina į fermą,nori-stovi lauke. O straipsnio pavadinimo autorius turbūt arklį tik paveikslėliuose mates.

Vl.Troščenka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą