2011 m. kovo 30 d., trečiadienis

Dalia Grybauskaitė tampa tikra valstybės vadove.

Šiandien internete perskaičiau žinutę apie tai, kad Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankė kalines.

Tai parodo, kad Evangelijos bendruomeninis mokymas po truputį skinasi kelią Lietuvos politikos smulkmeniškų, materialistinių ir purvinų pjautynių fone.

Jėzus Kristus mokė savo mokinius:

'Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius - kairėje. Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane'.Tada teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme? Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?' Ir atsakys jiems Karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'. Tada Jis prabils ir į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams! Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriėmėte, nuogas, ir manęs neaprengėte, ligonis ir kalinys, ir manęs neaplankėte'. Tada jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir Tau nepatarnavome?' Tada Jis atsakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam šitų mažiausiųjų, man nepadarėte'. Ir šitie eis į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą'.
(Evangelija pagal Matą 25,31-46)

Duok Dieve išminties mūsų šalies vadovams eiti Evangeljos nustatytu keliu. Tuomet ir patys vadovai pamatys palaimą savo darbams ir mūsų šalies žmonės pradės klestėti.

Atrodytu, kokia tai nedidelė smulkmena, visuotinos valstybės degradacijos akivaizdoje. Daugelis aiškins jog Dalia tiesiog didina savo reitingus "nereiškmingais žestais", bet visada prisiminkite:

 "Gyvenimas grandinė, o smulkmenos tai grandys. Nekreipsi dėmesio į grandį (smuklmeną) ir subyrės visa grandinė (gyvenimas)" .

  Dėmesio parodymas į bendruomenės užribį nustumtiems žmonėms, duoda jiems signalą, kad ne viskas dar prarasta ir šalis kuri juos nubaudė, jų neatsisakė.

   Jokie ekonominiai šuoliai ir materialinė gausa, niekada neatsvers mokytų materialistų ir humanistų (papraščiau tariant, neopagonių) niekinamos, "elementarios" meilės artimui. Biblja moko, kad žmogui geriau daržovių pietūs, kur yra meilė, negu nupenėtas veršis ten, kur neapykanta." (Pat 15,17)


   Diplomuoti neopagonys, vardan savo įsivaizduojamų tikslų įgyvendinimo aukoja patį nereikšmingiausią dalyką - žmogų. Žmogų, kuris tėra kliuvinys ir įrankis, jų pažeistos vaizduotės sukurtų iliuzijų kūrimui. Bedieviams ne rodiklis, kad Dievas sukūręs viską, atidavė tai žmogaus rankon ir įsakė valdyk ir naudokis. Žmogaus nekenčiantys bedieviai kaip visada apverčia viską atvirkščiai ir totalios propagandos pagalba priverčia žmogų vergauti gamtai. Tiksliau ne gamtai, o Orwelo ūkio "vertesniems galvijams", kurie "saugodami gamtą" (kuri jokios apsaugos ne reikalauja) realybėje valdo gamtai vergaujančius žmones. Tai, kad Dievo sukurta gamta apsisaugo pati, mes galime pamatyti nuvykę į Cernobylio katastrofos vietą. Vos per porą dešimčių metų, žmogaus "genijaus" sukurtas monstras ir jo miestas nuskendo gamtos augimo virsme. O visos tos sensacijos apie radiacijos "mutacijas", tėra pasakos lengvatikiams.

   Kadangi pradėjau apie viena "smulkmena" - Lietuvos kalinčius žmones, išdrįsiu priminti kitą "smulkmeną" - Lietuvos kaimo žmogų, kuris per visus tuos neopagoniškus įsivaizdavimus yra tapęs varnalėšų, tarakonų ir piktžolių įkaitu. Neapsikentę aplinkosaugininkų teroro, Lietuvos žmonės jau dabar imasi drastiškų priemonių. Neseniai žiniasklaida pranešė apie ūkininką, kuris drėbė ekologišką ir šimtmečiais gerovės pagrindus laikomą trašą (karvės šūdą) į jį, eilinį kartą, terorizuoti atvykusias varnalėšų saugotojas (aplinkosaugininkes). Mokyti diplomuoti ir įvairiuose užsieniečių seminaruose išdresiruoti neopagonys, pamiršo senolių išmintį, kad "be šūdo ne bus ir grūdo". Jiems atrodo, kad herbicidai, pesticidai, rondapai, tai daug sveikesnė alternatyva paprastam Lietuviškos karvės ar kiaulės šūdui, todėl negailestingai terorizuoja jį naudojančius ūkininkus.

  Sveikatos ir gerovės simboliu - ŠŪDU, pakrikštytos aplinkosaugininkės nesuprato ūkininko išmintingos pamokos. Todėl dabar darbštus ir doras Lietuvos ūkininkas yra ikištas į kalėjimą, o ekologišku produktu apipiltos aplinkosaugininkės vietoj dėkingumo už pamoką, reikalauja ne tik jo įkalinimo, bet ir milijoninių sąnkcijų jo šeimos ūkiui tam, kad visiškai sužlugdyti šį darbštų Lietuvį.

p.s. Keistas įsižeidimas. Gal būtų geriau jeigu ūkininkas vietoj nekenksmingo šūdo, apipiltų aplinkosaugininkus jų įvedamais rondapais, pesticidais, salietrom ar kitais neopagonių įvestais augalų tręšimo chemikalais? O labiausiai keista ir neramu, kad kiti Lietuvos ūkinikai ir juos atstovaujančios organizacijos, negina to drąsaus žmogaus, išdrįsusio leisti pauostyti tikrą senolių trąšą, vis labiau išnaglėjantiems Lietuvos aplinkosaugininkams. Juk tik tamsiems bedieviams zombiams yra nežinoma, kad įvairūs "saugininkai", tėra naujo pasaulinio valdymo mechanizmo dalis, todėl (sąmoningai arba ne) jie atstovauja, ne žmogaus, o stambių pasaulio žemės ūkio verslo monopolijų interesus.

Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą